2016. június 22., szerda

Pályázati beszámoló - NTP-MOI-15 - "Keresem a szót, keresem a hangot"

Programunk célja az énekes, hangszeres és drámás növendékek olyan programba történő bevonása volt, mely a tanórai foglalkozásokon nem megvalósítható, újszerű élményekkel gazdagítja a diákokat, hi­dat képezve művészeti ágak, stílusok és műfajok között. A projekt szintű tanórán kívüli mű­hely­mun­ka 3 csoportban (énekes, hangszeres és drámás növendékek bevonásával) több hónapon keresz­tül zajlott. A foglalkozások nagy részét iskolánk tehetséggondozó pedagógusai vezették, de a pá­lyá­zat lehetőséget teremtett arra is, hogy vendégelőadókat is hívhattunk, így Tillai Tímea énekművészt és Figura Ede drámapedagógus, előadóművészt. A tevékenység-központú foglalkozásokon minél több mód­szerrel próbáltuk kiaknázni a szöveg és dallam, irodalom és zene, ritmus és hangszín témakörök gaz­dag világát. 

Április 5-én került sor pécsi tanulmányi kirándulásunkra. Délután, először a Kodály Központot jártuk be idegenvezetővel, A látogatás során betekintést nyerhettünk az európai élvonalba tartozó kon­cert­köz­pont akusztikai és építészeti megoldásainak különlegességeibe. Ezután átsétáltunk a Zsolnay Kul­tu­rális Negyedbe, ahol a kiállítóterekkel, a Kézművesek Utcájával ismerkedtünk. Este a Pannon Fil­har­mo­nikusok Music by... koncertjét hallgattuk meg a Kodály Központban. Ez a koncert a komolyzene és könnyű­zene közötti hidat jelenítette meg, hiszen elsősorban filmzenék, zenés színpadi darabok rész­le­tei szólaltak meg szimfonikus zenekari előadásban. Műfajok, stílusok, művészeti ágak találkozására é­pült ez a műsor, akárcsak a tehetséggondozó program egésze. A koncertet még élményszerűbbé tet­te a filmjelenetek kivetítése. Mind az épületek megtekintése, mind a hangverseny olyan élmé­nyek­hez és ismeretekhez juttatta a diákokat, melyekhez tanórai keretek között, ill. lakhelyükön nincs le­he­tőségük.
Áp­rilis 7-én került sor a programzáró verses-zenés rendezvényre. Az ezt megelőző összpróbán a há­rom műhely a saját anyagából próbált egy egységes műsort összefűzni, melyen keresztül bemutatták a szöveg és dallam, irodalom és zene, ritmus és hangszín témakörök gazdag világát, kapcsolódási pont­jait. A programban helyett kaptak igényes szövegű könnyűzenei dallam-feldolgozások (Koncz Zsu­zsa, Quimby...), gyerekversek Zelk Zoltántól, Weöres Sándortól prózában és zenében, de elhan­goz­tak Radnóti, József Attila és Kosztolányi költeményei is különböző feldolgozásokban. Mind az elő­a­­dó­i apparátusok, mind a feldolgozások módja igen gazdag, változatos volt (szóló, kamara, kórus, ze­ne­kar...). Ennek a műsornak a kamaraváltozatát kisebb közreműködői apparátussal „Kopogtatás nél­kül” címmel, április 11-én bemutattuk a Városi Könyvtárban.

A mű­sornak igen jó visszhangja volt a közönség részéről, kiemelték az értékközpontú hozzáállást, az új­sze­rű megközelítésmódot.

Képek a rendezvényről: Link

Médiamegjelenések: Link

2016. június 15., szerda

Zongoristáink kirándultakA teljes galéria itt érhető el: Galéria

2016. június 14., kedd

Tanévzáró


Népdalosaink bearanyozták tavaszunkatMájus 20-án Baranya megye tehetségpontjainak a Zsolnay Negyedben Pécsett megrendezett találkozóján az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel rendelkező Schneider Lajos Művészeti Iskolát a népi ének tanszakos növendékekből álló Schneider Lajos Népdalkör képviselte. A mohácsi népdalosok óriási sikert arattak szóló és csoportos produkcióikkal, amihez nagy mértékben hozzájárult az eredeti szebényi népviselet, amelyben színpadra léptek énekeseink. Június 4-én két országos versenyen is részt vettek a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti iskola népi énekesei, a Schneider Lajos Népdalkör tagjai több csoportos és szóló kategóriában.

A délelőtti órákban az Oktatási Hivatal Dunán innen, Tiszántúl elnevezésű versenyén a Bukovina Kisegyüttes (tagjai: Linder Barbara, Schäffer Zsófia, Szabó Nikoletta) ezüst, Dombai Csilla arany, a teljes népdalkör szintén arany minősítést kapott.

E nap délutánján, a XI. Vass Lajos Népzenei Versenyen Horváth Vivien arany, Dombai Csilla, a Bukovina és a Schneider Népdalkör kiemelt arany minősítésben és sok-sok dicséretben részesült.

Énekesek: Dombai Csilla, Farkas Mercédesz, Hajzer Réka, Heim Dóra, Horváth Vivien, Linder Barbara, Mangold Damján, Schäffer Zsófia, Straub Alíz, Szabó Nikoletta, Tóth Szelesztina;

A népi ének tanszak tanára, a Schneider Lajos Népdalkör alapító vezetője a kiváló népdalosok felkészítője Horváthy Lenke.2016. június 2., csütörtök

Művészeti Alapvizsga - Tájékoztató

A Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zenei Tagozata művészeti alapvizsgát hirdet az alábbi időpontban: 2016. június 6, 17:30. A vizsgázóknak sok sikert és eredményes vizsgát kívánunk!