2021. január 27., szerda

Regionális Fafúvós Verseny

December végén érkezett a hír, hogy a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, Riegelman Erik I. helyezést ért el a kaposvári "Csupor László" Regionális Fafúvós Versenyen, a klarinétosok második korcsoportjában. A vírushelyzet miatt a versenyt ez alkalommal online módon rendezték meg, videófelvételt kellett a tanulók produkciójáról küldeni. Klarinétos növendékünk felkészítő tanára: Szemző Erika, aki tanári különdíjban részesült. Zongorán közreműködött: Horesnyi Mónika tanárnő. Szeretettel gratulálunk!

Pályázati sikerek - VIZUKÖR


A Város- és Faluvédők Szövetsége által meghirdetett képzőművészeti pályázaton Herczegh Kata Sára I., Páli Piroska II., Pallos Eliza Nóra III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Magyarné Manga Anett. Az Európai Mobilitási Hét 2020. évi " Klímabarát közlekedés mindenkiért!" elnevezésű kreatív pályázaton különdíjat nyertek csoportos alkotásukkal Magyarné Manga Anett grafika - rajz tanszakos Vizukörös (Schneider Lajos AMI - Park utcai telephelye) tanulói. Gratulálunk a szép eredményekhez!