2023. március 29., szerda

NTP-INNOV 22 - HANGulatok 2 - Tanulás MásKÉPp pályázati projekt

 Márciusban is folytatódtak a pályázati projektek keretein belül megvalósuló műhelyfoglakozások a mohácsi Schneider Lajos AMI-ban. A HANGulatok 2 – tanulás másKÉPp pályázat következő állomásaként a pécsi Agócsy László Zeneiskola igazgatója, Sós Csilla látogatott el intézményünkbe, aki a Boldogságóra programot ismertette meg iskolánk tanáraival, illetve arról tartott interaktív foglalkozást, hogy miként lehet ezt a módszert beépíteni a művészeti órákba. Sok hasznos információval, gyakorlati tanáccsal gazdagodtak pedagógusaink. Egy másik időpontban Csilla boldogságóra foglalkozást tartott az iskola tanulóinak, ahol a szolfézsóra keretein belül mutatta be, hogy milyen módon lehet integrálni a Boldogságóra elemeit a zeneórákba. Elindult a TörténetSzövés 3 alkalmas projektmunka is, melynek első alkalmára 2023. március 18-án került sor iskolánkban. A pályázatban résztvevő gyerekeknek Kecskés Krisztina textiltervező tartott foglalkozást, ahol egy vetítés során ismerkedtek meg a gyerekek a szövés történetével egészen az őskortól napjainkig. Ariadné fonalának történetét diafilmen tekintették meg, és egy kartonból készített labirintus segítségével kooperatív játék keretén belül próbálták meg Thészeuszt eljuttatni a labirintus belsejébe, elkerülve a Minotauruszt. Ezt követően az ősemberekhez hasonlóan természetes anyagokkal, mint a len, a kender, a szalma és a bőr kezdték el a szövőkereteken szőni saját történetüket, melyet nagy lelkesedéssel alkottak meg. Áprilisban folytatják a közös munkájukat Kecskés Krisztina vezetésével.

Köszönjük a rendkívüli lehetőségeket Sós Csillának és Kecskés Krisztinának!
REGIONÁLIS GITÁRVERSENY - SZEKSZÁRD, 2023.

 2023.03.24-én rendezték meg Szekszárdon a Regionális Gitárversenyt. A mohácsi Schneider Lajos AMI-t Páli Piroska képviselte, aki szép játékával Bronz minősítést kapott az értékelő bizottságtól. Felkészítő tanára: Juhász Tibor.

Sok szeretettel gratulálunk!


Bach Mindenkinek Fesztivál - Mohács, 2023.03.23-24.

 A mohácsi Schneider Lajos AMI diákjai és tanárai két koncerttel is csatlakoztak a Bach Mindenkinek Fesztivál rendezvénysorozatához. Az iskola hangversenytermében március 23-án, az Evangélikus Templomban március 24-én szólaltatták meg a barokk mester műveit különböző hangszereken, szólóban és kamaraegyüttesekkel, kórussal. Köszönjük Radnai Tamás kollégánknak a szervező munkát és az igen tartalmas ismertetőket. Köszönet Hajas Mónika kolléganőnek a "beavató" érdekes gondolatokért, s persze minden fellépőnek a szép percekért.
2023. március 24., péntek

Mohácsi Muzsikáló Fiatalok AlapítványTisztelettel kérjük, támogassa növendékeinket, programjainkat, s az SZJA 1%-át a

 Mohácsi Muzsikáló Fiatalok Alapítvány

részére ajánlja fel!

18310342-1-02

Támogatásukat köszönjük!FUVOLA KURZUS - PÉCS, 2023.03.22.

 2023.03.22-én Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában, Fajd-Kerner Mária fuvola kurzusán vettek részt fuvolista növendékeink, a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából. Köszönjük a meghívást és a szervezést a Pécsi LF Zeneiskolának, Arnóthné Papp Ildikó tanszakvezetőnek. Résztvevő növendékeink: Magyar Nóra, Albert Éva, Kovács Janka, Vincze Virág Felkészítő tanáraik: Horváth Ildikó, Szilágyiné Pichler DóraOlyan mint te…nincs még egy - 2023. 03.17.

 Olyan mint te…nincs még egy címmel bemutató koncertet tartott a Schneider Lajos Alapfokú

Művészeti Iskola magánének tanszaka és a Trillák kórus, Amrich Máté és Jónás Dorina
főszereplésével! Közreműködtek a magánének tanszak növendékei valamint a kórus zenekara!
Jónás Dorina klasszikus ének szakra felvételizik a Pécsi Tudományegyetem magánének szakára,
Amrich Máté pedig a Budapesti Kőbányai Könnyűzenei Stúdióba készül !
A koncert megvalósításának ötlete e felkészülési folyamat részeként merült fel bennünk, és a
növendékek, valamint a zenekar tagjai teljes szeretettükkel és önzetlen munkájukkal támogattak a
megvalósításban! Így március 17-én e két növendék mutatta be tehetségét a lehető
legkülönbözőbb stílusokban és műfajokban.
Közreműködő zenészeink voltak:
Bubreg Damír harmonika, Filákovity Mirko ütő, Horesnyi Mónika zongora, Horváth Zsanett furulya,
Keszler Péter gitár, Madarász Iván zongora és ütőhangszerek, Radnai Tamás zongora, Ritter Viktor
ének és zongora, Turcsányi Márk basszusgitár
Az est megálmodója és koordinátora Filákovityné Verőci Alexandra iskolánk magánénektanára volt.
Az est hatalmas sikerrel zárult, a közönség álló vastapssal jutalmazta a koncert résztvevőit!
Gratulálunk a megvalósításhoz és sok sikert kívánunk a továbbtanulni készülő fiataloknak!


2023. március 23., csütörtök

Felfedezésre vár...! (Kémcsövek és hangjegyek)

 A mohácsi Schneider Lajos AMI –ban folytatódik a "Művészet a természetben, természet a mű­vé­szetben" nyertes pályázat (NTP-INNOV-22) megvalósítása. A legutóbbi mű­hely­fog­lal­kozásokat Fükéné Walter Mária fizika-kémia szakos tanárnő, a Pécsi Művészeti Gimnázium egy­kori igazgatója tartotta: Felfedezésre vár...! (Kémcsövek és hangjegyek) címmel.

Kö­szön­jük Marika néninek, hogy segítségével a gyermekek érdekes felfedezések, megfi­gye­lé­sek része­se­i lehettek, hogy megint új „ablakok” és „hidak” nyílhattak” mindannyiunkban!

A taní­tás/tanulás folyamatában felfedezések egész sora áll rendelkezésre. A pályázati projekt ál­­­tal hozzásegítjük a tanulókat, hogy ők maguk cso­dálkozhassanak rá a sokszor távolinak tűnő te­­rületek közötti összefüggésekre, s kreatív mó­don alkossanak. Az összefüggések feltárása, azt a kimeríthetetlen gazdagságot eredményezi, a­mely vonzóvá teheti az inkább művészeti, ill. hu­mán érdeklődésű gyerekek számára gyakran ri­asztóan ható természettudomány tanulását, és a­­melynek nyomán például a kémia, a fizika em­berközelivé válik. A pályázati program során ke­­­ressük a kapcsolódási pontokat az irodalom, a zene, a népművészet, a képzőművészet és a ter­­mészet, a természettudományok között. A szem­léletformáló foglalkozások során lehetőség nyí­­lik megoldani olyan rendhagyó feladatokat, mely­re iskolai keretek között nincs idő, ill. le­he­­tőség. A program újszerű eszközökkel, fela­da­tok­kal próbálja felkelteni a tanulók ér­dek­lő­dé­sét, a kapcsolódási pontok hangsúlyozásával. A tan­tárgyakon belüli és tantárgyak közötti kon­cen­­t­ráció kiaknázása, fontos lehetőség a mű­vé­szet­oktatásban is.
2023. március 22., szerda

GRAFIKA TAGOZAT A PARK UTCAI TELEPHELYEN

 A mohácsi Schneider Lajos AMI Park utcai telephelyén működő grafika csoport tanulói nagy lendülettel készülnek a tavaszi kiállításra. Tanáruk, Magyarné Manga Anett irányításával különböző technikákat sajátítanak el, s alkalmaznak, például: encaustic, 3D ceruza, papírdúc, frottázs, lenyomatok, monotípia. A csoportba néha „vendégek” is érkeznek, egykori diákok is visszalátogatnak, s vannak új érdeklődők is.
2023. március 16., csütörtök

SZOLFÉZSVERSENY - BONYHÁD, 2023.03.13.

 

Szolfézsversenyt rendeztek Bonyhádon, a Zeneiskolában tolnai és baranyai diákok részvételével.

A mohácsi Schneider Lajos AMI tanulói mindketten sikeresen szerepeltek az írásbeli és szóbeli fordulóban is, Páli Piroska és Szeitz Csanád is Arany minősítést kapott.
Felkészítő tanáraik: Vidáné Kresz Beáta és Molnár Júlia.


Szeretettel Gratulálunk!

2023. március 14., kedd

VIII. Regionális Fúvós- és Vonós Kamarazenei Találkozó, Baja

 2023. 03. 11-én Baján szervezték, a VIII. Regionális Fúvós- és Vonós Kamarazenei Találkozót. A rendkívül színvonalas megmérettetésen részt vettek iskolánk, a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola csellista illetve fuvolista növendékei. Csellisták közül: Brozovácz Mirjana – Csorbai Zsófia duett: Arany minősítést Auth Anna – Belló Dalma - Csótó Hanga - Horváth Villő kvartett: Ezüst minősítést, Brozovácz Mirjana – Csorbai Zsófia – Schmidt Laura trió - Nagy Orsolya tanárnő zongora kíséretével Ezüst minősítés értek el. Felkészítő tanáruk: Rózsavölgyi Anett Albert Éva – Breier Sára – Kovács Janka – Magyar Nóra – Pernyés Orsolya – Vincze Virág, azaz a Flautice Fuvolaegyüttes, szintén Arany minősítést kapott a zsűritől. Felkészítő tanáruk: Horváth Ildikó Szeretettel gratulálunk növendékeink és pedagógusaink sikeréhez! Köszönjük a meghívást a bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának és egyúttal gratulálni szeretnénk a szervezésért és a lebonyolításért!
2023. március 6., hétfő

BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL - 2023.03.23.

 


Baranya Megyei Szolfézsverseny - Pécs, 2023.03.06.

 

2023. március 6-án rendezték meg Pécsett, a Liszt Ferenc Zeneiskolában a Baranya Megyei Szolfézsversenyt. A mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tanulói kiváló eredménnyel szerepeltek a szóbeli és írásbeli fordulóból álló megmérettetésen: Páli Piroska és Szeitz Csanád egyaránt Arany minősítést kapott. Felkészítő tanáraik: Molnár Júlia és Vidáné Kresz Beáta. Szeretettel gratulálunk!!! Köszönjük a szervező iskola közösségének a lehetőséget, a színvonalas lebonyolítást!

2023. március 3., péntek

Olyan mint te... ...nincs még egy!

 


MEGYEI RÉZFÚVÓS TALÁLKOZÓ, VÁSÁROSDOMBÓ - 2023.03.01.


 2023.március 1-jén rendezték meg Vásárosdombón a Baranya Megyei Rézfúvós Növendékek Találkozóját, közel 60 diák részvételével. A mohácsi Schneider Lajos AMI növendékei igen sikeresen szerepeltek a megmérettetésen. Gráf Áron kiemelt arany, Csótó Dalma, Hágenthurn Fanni, Huber Balázs és Ruppe Máté arany minősítést érdemelt produkciójáért. Gratulálunk növendékeink és felkészítő tanáruk: Hahner Róbert sikeréhez! Köszönjük Horesnyi Mónika tanárnő színvonalas korrepetítori munkáját! Köszönjük a lehetőséget a Vásárosdombói AMI közösségének!