2014. március 25., kedd

Új eszközökkel gyarapodott iskolánk

A mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola egy éve regisztrált tehetségpont. Az intézmény profiljából adódóan a tehetséggondozás szinte a­lap­tevékenység, s persze sok-sok éve része a tanítási folyamatnak. A tehetségpont-hálozatba va­ló bekapcsolódás több területen segíti ezt a munkát, egyrészt „há­zon belül” egy egységes rendszerbe, programba foglalja a tehetséggondozó tevékenységet, másrészt megnyitja a lehe­tő­sé­get más műhelyek, szakemberek, „jó gyakorlatok” megismerésének irá­nyá­ba. Az elmúlt egy év során ingyenes továbbképzéseken vehettek részt az iskola pedagógusai, a növendékek pedig nyári táborok munkájába kapcsolódhattak be. A legfrissebb eredmény pedig, hogy a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program nevű kiemelt projekt keretében egy altfuvolát és négy csellótokot kapott intézményünk, kb. 550000 Ft értékben. Köszönjük a pályázatírásban résztvevő pedagógusok munkáját!

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése